O nás

PROČ JSME ZALOŽILI GOLFOVOU ŠKOLIČKU STEP ?

Z dlouhodobého pozorování jsme si všimli několika zásadních nedostatků v některých golfových akademiích nebo trénincích v ČR.

 • nevhodné zacházení s dětmi, neporozumnění základnímu pohybovému vývoji u dětí a přizpůsobení tréninků k danému věku=dochází tím k špatnému rozvoji těla a případným zdravotním komplikacím
 • nedostatečné využívání soutěživých her a her všeobecně, které děti potřebují k tomu aby je golf bavil.
 • nedostatečné rozvíjení vytrvalosti a správné estetiky, nedostatečné kladné hodnocení dětí ze strany trenérů
 • neporozumnění individuálním zvláštnostem u dětí
 • nerespektování rozdílů v psychickém vývoji a rozdílu mezi chlapci a děvčaty
 • nevhodná autorita (přístup) trenérů
 • nedostatečná podpora sebevědomí a víry ve vlastní schopnosti
 • nevhodná nebo skoro žádná motivace = je nejdůležitější složkou v golfu
 • nedostatečné využívání pomůcek pro děti

Hlavním cílem GOLFOVÉ ŠKOLIČKY STEP je :

 • rozvíjet golf už v ranném věku dětí, pod dohledem odborného pedagoga
 • rozvíjet základní pohybové dovednosti, které dnešním dětem chybí a jsou nezbytné pro výuku golfu
 • učit golf přiměřeně k danému věku a rozlišovat individuální rozdíly u dětí
 • a tím NEJHLAVNĚJŠÍM CÍLEM = učit golf ZÁBAVNOU formou a pěstovat v dětech chuť, elán a zápal pro golfovou hru